WaT IS JUDO?

Spel tussen kracht en balans


 

Judo is een sport die een prima conditie geeft. Voor hen die het judo willen beoefenen als conditietraining zonder direct aan wedstrijden mee te doen, is judo ook uitermate geschikt. 

Voor de jeugd is judo naar leeftijd en behoefte aangepast, zodat iedere jongen of meisje het judo krijgt onderwezen op een wijze, die voor hen begrijpelijk en daardoor aantrekkelijk is.

Omdat judo een individuele sport is vraagt het van de leerling een grote mate van initiatief. De leerling draagt, in tegenstelling tot teamsport, zelf alle verantwoordelijkheid. Hij leert hierdoor te incasseren, het accepteren van verlies, en rekening te houden met anderen.

Judo bevordert het zelfvertrouwen, de tegenwoordigheid van geest, en zelfbeheersing. Kort gezegd: judo draagt bij tot karaktervorming.

Extra info JUDO:

JUDOBOND 

Int. judo federatie

Wikipedia